Alkol Zehirlenmesi
Genel Bilgi
Kısa zaman içerisinde yüksek miktarda alkol alımı tehlikeli olabili. Nefes almayı, kalp atışını ve hayati fonksiyonları etkileyebilir. Bunun sonucunda oluşan alkol zehirlenmesi ölümcül olabilir.

Alkol zehirlenmesi içeriğinde yüksek alkol bulunan ev ürünlerinin çocuklar veya yaşlılar tarafından yanlışlıkla tüketilmesi sonucu da ortaya çıkabilir.

Alkol Zehirlenmesi belirtileri gösteren birinin acil mudahele edilmesi gerekmektedir.

Semptomlar
Nöbet geçirme belirtileri

Nefes alımında yavaşlama ( Dakikada 8'den az )

Düzensiz nefes ( 10 saniye aralıklar )

Düşük vücut ısısı

Beyazlamış deri rengi

Kusma

Maviye çalan dil rengi

Baygınlık

Eğer birinin çok miktarda alkol aldığını düşünüyorsanız, belirtilerin tamamı görülmese bile acil olarak sağlık kurumlarından yardım isteyiniz.

Kafa karışıklığı